เด็กอนุบาลเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ. ท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย

attaphiwat's picture

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ เด็กอนุบาลระดับชั้น 1 -3 เรียนรู้นอกห้องเรียน 

ณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา    รายละเอียดตามเอกสารแนบ