รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2556

attaphiwat's picture

รับหนังสือเรียนสำหรับปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

เปิดเรียนวันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2556

ประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556