1 กรกฎาคม 2556 จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย 8.30 - 9.00 น.

attaphiwat's picture