28 มิถุนายน 2556 ฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่สายพันธ์ปี2013 13.00 - 14.00 น.

attaphiwat's picture