ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 นักเรียนประถม 1 - 6 เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 1

attaphiwat's picture

เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ. สวนสัตว์ดุสิต  รถออกจากโรงเรียนเวลา 8.00  และคาดว่าจะกลับถึง

โรงเรียนประมาณ 16.00 น.