กิจกรรมวันพ่อ 4 ธันวาคม 2556

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันพ่อ ณ โถงอาคารประถม 8.30 - 10.00 น. โดยมีการแสดงของน้องๆอนุบาล และ การแสดงจินตลีลา ของนักเรียนประถมจากชมรมการแสดง