เลื่อนสอบกลางภาค

attaphiwat's picture

ประกาศเลื่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนประถม 6  (เฉพาะประถม 6)  เลื่อนสอบจากวันที่ 17 -18  ธันวาคม  เป็น วันที่  23 - 24 ธันวาคม นี้