งานวันเด็ก และกีฬาสี

attaphiwat's picture

ศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 พร้อมกิจกรรมกีฬาสี  ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00  ขอเชิญชวนผู้ปกครองแต่สีตามบุตรหลานเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว