วันปิดโครงงาน " มหัศจรรย์สัตว์โลก " และ " Attaphiwat got talent "

attaphiwat's picture

วันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์  2557  ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันปิดโครงงาน " มหัศจรรย์สัตว์โลก "  โดยในช่วงเช้า  9.00 - 11.30 น. เป็นกิจกรรมของระดับอนุบาล  และ  13.00 - 15.30 น. เป็นกิจกรรมของระดับประถม