เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

attaphiwat's picture

โรงเรียน ฯ  จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ในวันพุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557