วันไหว้ครู

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสที่ 12 มิถุนายน  นี้ เวลา 8.30 - 10.00 น.