กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2557

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯจะจัดกิจกรรมวันแม่ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น.

ขอเชิญชวนผู้ปกครองแต่งกายด้วยสีฟ้าตามทีมวันแม่ ชมการแสดงของน้องๆอนุบาลและประถม