กำหนดการก่อนปิดภาคเรียนที่ 1

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดสอบนอกตารางตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.ย. นี้  และจะจัดสอบตามตาราง

วันที่ 2 - 3 ต.ค.ส่วนเด็กปฐมวัย จะจัดให้มีการประเมินพัฒนาการ วันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค.

 ร.ร. ปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. และเปิดภาคเรียนที่ 2  วันจันทร์ที่ 27 ต.ค. 2557