กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 ตุลาคม 2557  และ  เปิดภาคเรียนที่  2  วันที่ 27 ตุลาคม  2557

ในระหว่างปิดภาคเรียน  ผู้ปกครองสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ทุกวันทำการ  ยกเว้น ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 ตุลาคม 2557