กิจกรรมฮาโลวีน

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะจัดกิจกรรมวันฮาโลวีนในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  ที่อาคารประถม โดยมีน้องๆอนุบาล 2  และ 3 เข้าร่วมด้วย