กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 3 ณ เขื่อนศรีนครินทร์

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 3  ค้างคืนที่เขื่อนศรีนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 28 และเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ