กิจกรรมวันพ่อ

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันพ่อในวันพฤหัสที่ 4 ธันวาคม นี้  โดยจะมีการแสดงของน้องๆอนุบาล  และพี่พี่ประถม ณ โถงอาคารประถม  

ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา  8.30 - 10.00 น.