วันกีฬาสี

attaphiwat's picture

สำหรับปีนี้ทางโรงเรียนกำหนดวันกีฬาสีเป็นวันที่ 15 มกราคม 2558 โดยกิจกรรมจะเริ่มเวลา 8.30 น  -  13.00 น.

ในงานจะมีการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลและประถม ขอเชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว