สอบปลายภาค ประถม 6

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่2 เฉพาะของนักเรียนประถม 6  วันที่  16 และ 17 กุมภาพันธ์ นี้  และจะจัดกิจกรรมวันปิดโปรเจคบ่ายวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ตามแจ้ง