รับผลการเรียนและประเมินรายบุคคล

attaphiwat's picture

ผู้ปกครองรับผลการเรียนและประเมินรายบุคคลของนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนเปิดจำหน่ายแบบเรียน   และรับชำระค่าเทอมตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป