เรียนรู้นอกห้องเรียน "ตามรอยประวัติศาสตร์"

attaphiwat's picture

เริ่มกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน "ตามรอยประวัติศาสตร์" ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 มิถุนายน 2558 ระดับประถม 1 ถึง ประถม 6 รายละเอียดตามเอกสารแนบ