กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โถงอาคารประถม ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ