ภาพกิจกรรม Picnic & Pinata ในโครงงาน It's a small wonderful world

attaphiwat's picture

ผู้ปกครองติดตามภาพกิจกรรม Picnic & Pinata ที่จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันพฤหัสที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมาได้ที่หัวเรื่อง ภาพกิจกรรม ค่ะ