สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสที่ 29 และศุกร์ที่ 30 กันยายน นี้ และจะปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม ระหว่างปิดภาคเรียน โรงเรียนฯจะปิดทำการระหว่าง 10 - 14 ตุลาคม