กิจกรรมวันไหว้ครู

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครูช่วงเช้า 8.00 - 9.40 น.ในวันพฤหัสที่ 8 มิถุนายน นี้