เรียนทำโจทย์ สสวท

attaphiwat's picture

เริ่มเรียนวันที่ 3 ตุลาคม - 17 ตุลาคม (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) รวม 11 วั น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น.

โรงเรียนได้จัดรถรับส่ง  สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนขึ้นรถโรงเรียนกรุณาติดต่อ ผ่ายธุรการ