คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

attaphiwat's picture

กลยุทธ์การคูณ

คูณอย่างไรโดยไม่ต้องท่องสูตรคูณ

attaphiwat's picture

กลยุทธ์การบวก

สอนอย่างไรให้เด็กบวกเลขเป็นโดยไม่ต้องนับนิ้ว

Subscribe to RSS - คณิตศาสตร์