พฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมวันภาษาไทย (เลื่อนจาก 26 มิถุนายน)

attaphiwat's picture

กิจกรรมวันภาษาไทย ถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่  จัดกิจกรรม ณ. โถงอาคารประถม

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 11.30 น.