Oct
09
2017

โรงเรียนฯ เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Sep
21
2017

โรงเรียนฯ จะเริ่มจัดสอบนอกตารางสอบตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน และสอบตามตารางสอบวันที่  2 - 6  ตุลาคม ตามรายละเอียดแนบ ในช่วงระหว่างปิดเทอม 9 - 27 ตุลาคม ผู้ปกครองติดต่อโรงเรียนฯได้ตามวันทำการ  ยกเว้น วันที่ 16 - 20 ตุลาคม ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งไว้แล้ว

Sep
12
2017

ผู้ปกครองดูภาพกิจกรรมเรียนรู้ตามโครงงานชีวีปรีดาชีวาน่าชื่นชม ตอนหนูเป็นคนไทย ผ่านหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ได้จากหัวเรื่อง ภาพกิจกรรมด้านบน

Aug
18
2017

ผู้ปกครองสามารถดูภาพกิจกรรมวันแม่ที่ผ่านมาได้ที่หัวเรื่องภาพกิจกรรมด้านบนนะคะ

Aug
10
2017

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันแม่ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคมนี้ ณ โถงอาคารประถม เริ่มเวลา 8:30 น. และคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 11:00 น.

Jul
12
2017

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนตามรอยประวัติศาสตร์ ของนักเรียนประถม 1 - ประถม 6 จะเริ่มวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม นี้ โดยรายละเอียดของแต่ละชั้นปีตามแนบ

Jul
12
2017

โรงเรียนจะจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับประถม 1 - ประถม 6 ในวันพฤหัสที่ 20 และศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม นี้  รายละเอียดตามแนบ

Jul
12
2017

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียนประถม 1 - ประถม 6 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน ต่อ ต้นเดือนกรกฏาคม ตามรายละเอียดแนบของแต่ละชั้นเรียน

Jun
06
2017

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครูช่วงเช้า 8.00 - 9.40 น.ในวันพฤหัสที่ 8 มิถุนายน นี้ 

Mar
27
2017

ผู้ปกครองของนักเรียนประถม 6 รับผลการเรียนและเอกสารต่างๆ ที่ห้องธุรการได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

Pages