Mar
13
2018

ผู้ปกครองสามารถเซฟภาพจากภาพกิจกรรมวันปิดภาคเรียนได้จากหัวข้อภาพกิจกรรม

Jan
26
2018

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันปิดภาคเรียนในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานจะมีการแสดงของน้องๆอนุบาล และ Talent Show ของนักเรียนประถมฯ ในแต่ละระดับชั้น  งานเริ่ม 8:30 - 11:30 น. โดยประมาณ 

Jan
26
2018

เขตการศึกษาสมุทรสาคร กำหนดให้มีการสอบที่โรงเรียนฯ ตามตารางดังนี้  วันที่ 19 กุมภาพันธ์  สอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนประถม 1  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ สอบข้อสอบกลาง (LAS) เฉพาะเด็กนักเรียน ประถม 2 , 4 และ 5  และ วันที่ 7 มีนาคม สอบ NT ของนักเรียนประถม 3 

Jan
26
2018

โรงเรียนฯ จะจัดสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2560 สำหรับเด็กอนุบาล วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 23 และ 26 กุมภาพันธ์ สำหรับเด็กประถมฯ   

Jan
18
2018

ผู้ปกครองเข้าชมภาพกิจกรรมวันเด็กและวันกีฬาสีได้ที่หัวข้อภาพกิจกรรมด้านบน

Nov
22
2017

โรงเรียนฯ จะจัดสอบ สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสที่ 21 และ ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นี้ รายละเอียดติดตามได้จากเอกสารแนบ

Nov
22
2017

โรงเรียนฯจะนำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ- เนครนารี ระดับสามัญ และ สำรอง ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในวันพฤหัสที่ 7 และ ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 นี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Nov
07
2017

ผู้ปกครองเข้าชมภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทงได้ที่หัวเรื่องภาพกิจกรรมด้านบน มีทั้งหมด 7 ชุดนะคะ

Oct
09
2017

โรงเรียนฯ เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Sep
21
2017

โรงเรียนฯ จะเริ่มจัดสอบนอกตารางสอบตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน และสอบตามตารางสอบวันที่  2 - 6  ตุลาคม ตามรายละเอียดแนบ ในช่วงระหว่างปิดเทอม 9 - 27 ตุลาคม ผู้ปกครองติดต่อโรงเรียนฯได้ตามวันทำการ  ยกเว้น วันที่ 16 - 20 ตุลาคม ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งไว้แล้ว

Pages