กิจกรรมวันแม่

attaphiwat's picture

วันศุกร์ที่ 9 สิงหารคม 2556  เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ. อาคารประถม 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น - 11.30 น.