เรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องอนุบาล 1 - อนุบาล 3

attaphiwat's picture

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556  น้องๆอนุบาล 1 - อนุบาล 3  เรียนรู้นอกห้องเรียนทีมสัตว์โลก ณ. สวนสัตว์ดุสิต ( เขาดินวนา )

รถออกจากโรงเรียนฯ เวลา 8.00 น. และคาดว่าจะกลับถึงโรงเรียนเวลา 15.00 น. - 15.30 น.