เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 2 ของนักเรียนประถม 1 - ประถม 6

attaphiwat's picture

วันพฤหัสที่ 5 กันยายน 2556  นักเรียนประถม 1 - ประถม 6  เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 2  ณ. บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

รถจะออกจากโรงเรียน 8.00 น. และจะกลับถึงโรงเรียนประมาณ 15.30 น. - 16.00 น.