สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

attaphiwat's picture

ระดับอนุบาล  เริ่มสอบ  วันที่ 1 - 4  ตุลาคม 2556   ระดับประถม สอบวันที่  3 - 4 ตุลาคม 2556 

ปิดเทอม วันที่ 7 - 23 ตุลาคม  เปิดภาคเรียนที่ 2  วันที่ 28 ตุลาคม 2556