กิจกรรมวันลอยกระทง

attaphiwat's picture

โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ในวันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น.  (โดยประมาณ)   เน้นแต่งกายด้วยชุดไทย

สำหรับรายละเอียดดูได้จากกำหนดการตามแนบ