เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 3 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

attaphiwat's picture

วันศุกร์ที่ 29 และเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นี้  นักเรียนระดับประถม 1 - ประถม 6 จะไปเรียนรู้นอกห้องเรียน  ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ