นักเรียนประถมเข้าค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ

attaphiwat's picture

นักเรียนประถม 1 - ประถม  6 เข้าค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ  ในวันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2556 สำหรับลูกเสือสามัญ  ประถม 4 - ประถม 6  ค้าง 1 คืน กลับถึงโรงเรียนฯ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556  

รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ