กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ในวันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557 นี้ ระหว่างเวลา 8.30 - 11.40 น.

ณ โถงอาคารนนทรี (อาคารประถม)