เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ เปิดภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2558  วันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคม นี้  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  7:50  ถึง  15:30 น.