กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน "มหัศจรรย์พรรณพฤกษา ณ สวนนงนุช"

attaphiwat's picture

ฝ่ายประถมศึกษา จะพานักเรียนเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้นอกห้องเรียนมหัศจรรย์พรรณพฤกษา ณ สวนนงนุช ในวันพฤหัสที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูประจำชั้น