เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559  โดยโรงเรียนจะเริ่มจำหน่ายหนังสือเรียนวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป