กิจกรรมวันไหว้ครู

attaphiwat's picture

วันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน 2559  โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ โถงอาคารประถม ตั้งแต่เวลา 8:15 - 9:45 น. ผู้ปกครองสามารถดูภาพกิจกรรมได้ตามลิงค์ที่หน้าจอ