ภาพกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

attaphiwat's picture

ผู้ปกครองสามารถติดตามภาพกิจกรรมการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ในอัลบัมภาพกิจกรรมของนักเรียนประถม 1 - ประถม 6 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา