เรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ เมืองจำลอง บางละมุง ชลบุรี

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะนำนักเรียนระดับประถม 1 - ประถม 6 ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ เมืองจำลอง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  สอดคล้องกับโครงงานมหัศจรรย์โลกใบเล็ก ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม รายละเอียกตามกำหนดการแนบ