กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2559  ในวันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม นี้  รายละเอียดตามกำหนดการแนบ