ภาพกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์

attaphiwat's picture

ผู้ปกครองเข้าชมภาพกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของนักเรียนประถม 1 - ประถม 6 ได้จากหัวเรื่อง ภาพกิจกรรม  ด้านบนนะคะ