ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

attaphiwat's picture

ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

                           ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู  บุคลากร และนักเรียน  โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์