สอบกลางภาคเรียนที่ 2

attaphiwat's picture

โรงเรียนฯ จะจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ในวันพฤหัส และ ศุกร์ ที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559