ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 1 กันยายนลงทะเบียน เวลา 9.30 - 10.00 น. สอบเวลา 10.00 - 11.30 น.