กิจกรรมวิชาการอนุบาล

attaphiwat's picture

ฝ่ายอนุบาล จัดกิจกรรมวิชาการ  " ฐานการเรียนรู้สู่โลกกว้างสร้างปัญญา " ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555

เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ.โถงอาคารอนุบาล