กลยุทธ์การบวก

attaphiwat's picture

สอนอย่างไรให้เด็กบวกเลขเป็นโดยไม่ต้องนับนิ้ว

Learning Category: